Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce nie udostępni Poczcie Polskiej spisu wyborców. Taka decyzję podjął burmistrz Jerzy Łukasz Walczak. To odpowiedź na żądanie Poczty Polskiej, jakie drogą elektroniczną otrzymały od niej urzędy gmin w całej Polsce.