Kaliska spółka oświetleniowa, której jesteśmy udziałowcem pozyskała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w grudniu zaczęła realizować wymianę bądź montaż opraw oświetleniowych na terenie Nowych Skalmierzyc oraz Skalmierzyc.

Skala zadania jest naprawdę olbrzymia, a radość z jej rozmiarów tę potęguje fakt, że zostanie ono wykonane bez wkładu własnego ze strony skalmierzyckiego samorządu.

W założeniach jest wymiana 357 opraw oświetleniowych oraz montaż 109 – w sumie 466 opraw, a ponadto montaż 37 słupów. Wymiana starego oświetlenia sodowego na nowoczesne ledowe pozwoli Gminie zyskać oszczędności w rachunkach ze energię elektryczną, poprawi jakość i natężenia światła oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Prace rozłożono na dwa etapy. Pierwszy zakończy się w styczniu, a drugi w marcu 2022 roku.