30 mld zł rozdysponowano pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, której wyniki ogłosił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Jak podano na liście inwestycji, które otrzymają dofinansowanie nasza gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Czachory w wysokości 3 990 000zł, oraz na zaprojektowanie i montaż urządzeń fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Na to zadanie kwota dofinansowania to również 3 990 000zł.

Pięć tysięcy inwestycji, z czego ponad połowa w małych ośrodkach. Trzy i pół tysiąca kilometrów dróg, pięć tysięcy kilometrów chodników, inwestycje w 700 szkołach i 20 budynkach infrastruktury OSP – zostanie zrealizowane przez samorządy w ramach drugiego naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego wyniki ogłoszono w poniedziałek.

Pełna lista inwestycji w województwie Wielkopolskim, które uzyskały dofinansowanie, publikujemy w rozbiciu na poszczególne powiaty.

98 proc. samorządów złożyło wnioski w ramach tej edycji programu i wszystkie z nich dostały dofinansowanie” – powiedział premier Mateusz Morawiecki w trakcie konferencji, podczas której ogłosił wyniki drugiego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wiem, że samorządowcy to przede wszystkim ludzie praktyczni. Człowiek praktyczny potrzebuje środków na realizację konkretnych projektów. I takie środki dziś trafiają do państwa. To są środki wielkości 30 mld złotych. Cieszę się, że w całej Polsce widać coraz więcej tablic z biało-czerwoną flagą i naszym godłem. Tam, gdzie remontujemy szpitale, gdzie modernizujemy szkoły, gdzie tworzymy nowe instytucje kultury, gdzie inwestujemy w Ochotnicze Straże Pożarne, gdzie budujemy, modernizujemy i remontujemy drogi” – zaznaczył premier.

Jak tłumaczył Morawiecki, wspieranie inwestycji lokalnych jest jednym z priorytetów jego rządu.

Państwo musi być pomocne. Polska musi być państwem dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych. Dlatego troszczymy się o wszystkich. Troszczymy się o mieszkańców każdej nawet najmniejszej gminie, w każdej wsi, każdym mieście, miasteczku i powiecie. To jest credo naszego rządu” – powiedział premier.

Morawiecki podkreślił, że jego rząd stara się współpracować „ręka w rękę z samorządami”.

Moim pragnieniem jest bardzo bliska współpraca z wami” – zwrócił się premier do samorządowców. „Nie chowanie głowy w piasek tylko wspólne rozwiązywanie problemów. Wierzę w bardzo bliską współpracę i wierzę w to, że (…) to jest właściwy model państwa” – dodał.

Premier zwrócił uwagę na liczne inwestycje, jakie zostaną zrealizowane w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w małych miejscowościach.

Droga do pomijania małych miejscowości to jest droga donikąd” – podkreślił Morawiecki. „Dla nas nie ma małych powiatów. Nie ma małych gmin. Wszystkie one są wielkie, wszystkie są ważne, bo w każdej z nich są wielkie sprawy i w każdej żyją polskie rodziny. Polska jest jedna, dlatego dla wszystkich gmin i wszystkich powiatów, dla wszystkich miast i wszystkich wiosek ten program ma stworzyć nowe perspektywy cywilizacyjne” – dodał.

Zabierający głos po premierze Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych, poinformował, że 47 procent wniosków, które zostały pozytywnie rozstrzygnięte, dotyczyło inwestycji drogowych. „To pokazuje, jakie jeszcze są w tych kwestiach opóźnienia i jak to są ważne inwestycje” – powiedział.

Szefernaker dodał, że 16 procent realizowanych w ramach drugiego naboru inwestycji dotyczy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, 8 procent infrastruktury sportowej, a 7 procent edukacyjnej.

Dziś mówimy o inwestycjach strategicznych. To inwestycje, które mają ogromny wpływ na rozwój naszych małych ojczyzn. To bardzo często inwestycje, na które mieszkańcy czekali od lat. Brakowało programu, który spowodowałby, że można zdobyć środki na te inwestycje” – powiedział.

Nie bacząc na to, kto w tych miastach rządzi, wiemy, jakie są potrzeby, że w tych sprawach trzeba współpracować” – oznajmił.

Nabór do II edycji Programu Inwestycji Strategicznych zakończył się 11 marca. W jego ramach każdy samorząd lub związek Jednostek Samorządu Terytorialnego mógł zgłosić 3 wnioski o dofinansowanie (do 65 mln zł, do 30 mln zł do 5 mln zł-wniosek obligatoryjny), z którego środki można było przeznaczyć na nowe inwestycje, jak drogi, szkoły, rozwój sieci kanalizacyjnej, transportu publicznego czy infrastruktury kulturalnej oraz sportowej.

Kancelaria premiera poinformowała w mediach społecznościowych, że zaakceptowanych zostało 4989 wniosków samorządów, z czego 2850 to wnioski złożone przez gminy wiejskie, 1186 – gminy miejsko-wiejskie, 460 – gminy miejskie, 352 – powiaty, 125 – miasta na prawach powiatu i 16 – przez województwa.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.