Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).


Załącznik: Wyniki otwartego konkursu ofert 2021