Do końca października 2019 roku potrwają prace związane z położeniem nowej nawierzchni na ulicy Polnej w Kotowiecku.


Zgodnie z założeniami nowy asfalt zostanie położony na odcinku o długości 630 metrów. Jezdnia będzie miała 4,5 metra szerokości, a po obu jej stronach powstaną pobocza z kruszywa.

Samorząd Nowych Skalmierzyc nie jest jedynym inwestorem przedsięwzięcia, ponieważ na przeznaczone na ten cel 276.331,76 zł składa się także darowizna od Kółka Rolniczego w Kotowiecku w wysokości 80.000,00 zł. Przekazane środki pieniężne stanowią prawie 30% kosztów całej inwestycji, co naprawdę zasługuje na podkreślenie i uznanie. Dziękuję mieszkańcom Kotowiecka za aktywne włączanie się w poprawę jakości dróg w ich miejscowości  – powiedział burmistrz Jerzy Łukasz Walczak.