Pod koniec ubiegłego roku zakończył się pierwszy etap modernizacji dachu zabytkowego dworca kolejowego w Nowych Skalmierzycach.


W ramach dalszej renowacji dworca samorząd postanowił przeznaczyć środki finansowe na prace konserwatorskie przy elewacji, stolarce drzwiowej oraz okiennej części frontowej obiektu. Odnowienie elewacji polegało w szczególności na naprawie miejsc grożących zawaleniem, zabezpieczeniu luźnych części gzymsów i attyk, wzmocnieniu i oczyszczeniu kamienia, tynku i cegły, uzupełnieniu powstałych przez lata ubytków i spękań muru. Z kolei w odniesieniu do stolarki zakresem prac objęto wszystkie okna, okucia, kraty oraz drzwi zewnętrzne – naprawa polegała na ich odtworzeniu wg stanu historycznego.

Koszt inwestycji to 882.134,51 zł, z czego 210.000,00 zł pochodzi z pozyskanej przez samorząd Nowych Skalmierzyc dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Departamentu Ochrony Zabytków w ramach „Programu Ochrony Zabytków 2019”.