Dziś w kaliskim Sądzie Okręgowym zapadł nieprawomocny wyrok w sprawie 18-latka, który w sierpniu ubiegłego roku ugodził nożem o siedem lat starszego mężczyznę. W wyniku doznanych obrażeń, 25-latek zmarł po trzech dniach w szpitalu.

Dziś Sąd Okręgowy w Kaliszu uznał Mikołaja R. za winnego zarzuconego mu czynu. Uzupełniono, że przyczyną śmierci była niewydolność krążeniowo-oddechowa w efekcie wstrząsu krwotocznego z depresją ośrodkowego układu nerwowego, jako następstwo krwawienia z uszkodzonej wątroby. Sąd wymierzył oskarżonemu karę 12 lat pozbawienia wolności. Zaliczył mu na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 16 sierpnia 2022 roku. Mikołaj R. nie był obecny podczas odczytania wyroku.

W przypadku Jakuba N., Sąd również uznał, że jest winny zarzucanego czynu i wymierzył mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Ponadto zobowiązał go do informowania kuratora sądowego co trzy miesiące o przebiegu okresu próby oraz oddał go w tym czasie pod dozór kuratora sądowego.

Sąd zwolnił oskarżonych od zapłaty kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa. Ogłoszony wyrok jest nieprawomocny i podlega zaskarżeniu.


Przypominamy!


Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło 15 sierpnia 2022 r. Grupa czterech osób wspólnie spożywała alkohol na jednym z placów zabaw na granicy Kalisza i Nowych Skalmierzyc. Byli to Mikołaj R., Jakub N. oraz ich dwie koleżanki. Gdy jedna z nich zdecydowała się na powrót do swojego partnera Krzysztofa Sz., z którym zamieszkiwała przy ul. Wrocławskiej, druga postanowiła ją odprowadzić.

Po upływie czasu dziewczyny wróciły jednak z płaczem, informując kolegów, że 25-letni Krzysztof Sz. podniósł na nie rękę. Ci nie pozostali obojętni i oburzeni tym faktem wybrali się do jego mieszkania. Mikołaj R. miał przy sobie nóż, którym zadał cios w okolicy nadbrzusza o długości 14 cm i szerokości 3,6 cm. W następstwie Krzysztof Sz. doznał obrażeń ciała w postaci rany kłutej nadbrzusza, co doprowadziło do urazu narządowego w postaci uszkodzenia wątroby z masywnym krwawieniem do jamy otrzewnowej. Na skutek tego w dniu 18 sierpnia 2022 roku nastąpiła nagła śmierć pokrzywdzonego, pomimo udzielonej mu pomocy medycznej w szpitalu.

Początkowo sam pokrzywdzony twierdził, że nadział się na nóż. Po jego śmierci oraz po ustaleniu przebiegu wydarzeń, policja zatrzymała Mikołaja R. i Jakuba N. Prokuratura oskarżyła pierwszego z nich o usiłowanie zabójstwa, Jakuba N. zaś o nieudzielenie pomocy.

10 stycznia 2023, gdy dwaj koledzy zasiedli na ławie oskarżonych, Mikołaj R. nie przyznał się do winy. Jak twierdził, jego zamiarem było jedynie zranienie pokrzywdzonego w rękę.

Źródło: Latarnik Kaliski