Poniżej przedstawiamy harmonogram najbliższego wywozu odpadów wielkogabarytowych – pierwszy w tym roku.