Rozpoczyna się kolejny sezon zimowy, a co za tym idzie z uwagi na warunki atmosferyczne może dochodzić do zaśnieżenia i zlodowacenia dróg. Poniżej kilka przydatnych informacji i telefonów.

Zestawienie numerów telefonów do zarządców dróg oraz wykonawców w zakresie zimowego utrzymania dróg przebiegających przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce w sezonie 2022/2023:

Drogi Krajowe

Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu. Rejon w Kaliszu Aleja Wojska Polskiego 37

531 156 133 — dyżurny z ramienia wykonawcy
698 629 849 — dyżurny GDDKiA
62 764 92 15 — Droga krajowa to droga DK 25 (Kalisz – Ostrów)

Drogi Wojewódzkie

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 25

61 22 58 478
511 568 946 — dyżurny AZ Droga wojewódzka, która przechodzi przez nasza gminę to droga nr 450 (Kalisz – Grabów nad Prosną). Posiada II Standard utrzymania.

Drogi Powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1

62 735 51 63 wew.2
519 147 314 – dyżurny AZ

Mapa poglądowa powiatu ostrowskiego:

Drogi Gminne

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8

62 736 97 62
662 277 889 – dyżurny AZ z ramienia UGiM Nowe Skalmierzyce
501 510 872 – dyżurny z ramienia Wykonawcy
Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sezonie 2022/2023 wybrała ofertę firmy:

WYDOBYWANIE KRUSZYWA, USŁUGI BUDOWLANE,

HANDEL MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI Bogdan Cieśla ul. Ostrowska 44B, Wtórek, 63-400 Ostrów Wielkopolski za cenę brutto 947 572.15 zł. Była to jedyna złożona oferta.

W tym artykule zamieściliśmy zestawienie dróg gminnych wraz ze standardami ich odśnieżania. Zimowe utrzymanie dróg.

Zobacz, w jakim czasie drogi powinny być odśnieżone