Koalicja Antypiracka po raz kolejny uhonorowała Złotymi Blachami policjantów z jednostek Policji, które w ubiegłym roku szczególnie wyróżniły się skuteczną walką z piractwem muzycznym, telewizyjnym i komputerowym.

Za walkę z naruszeniami praw własności intelektualnej zostały uhonorowane Wydziały do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Nagrodę specjalną za współpracę edukacyjną otrzymała nadinspektor dr hab. Iwona Klonowska, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Uroczysta gala odbyła się 27 marca w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Nagrody policjantom wręczyli Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk, reprezentująca Koalicję Antypiracką, Prezes Stowarzyszenia Sygnał Teresa Wierzbowska oraz wokalista, lider zespołu Feel – Piotr Kupicha

Komendant Główny Policji dziękując policjantom za walkę z kradzieżą wartości intelektualnej, zaznaczył, że ten rodzaj przestępczości nadal przynosi sprawcom ogromne dochody i jego skala wciąż jest duża. Niemniej działania Policji w walce z piractwem internetowym profesjonalizują się, jednocześnie wpisując się w zadania nowo powstałej w strukturze Komendy Głównej Policji komórki organizacyjnej w postaci Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej.

  • Nie byłoby tej profesjonalizacji gdyby nie ustawiczne edukowanie funkcjonariuszy z tematyki praw własności intelektualnej. To właśnie Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie odpowiada na zapotrzebowania szkoleniowe w tym zakresie – mówił Szymczyk.

Teresa Wierzbowska ze Stowarzyszenia Sygnał zauważyła, że w walce z cyberprzestępczością i naruszaniem praw autorskich polska Policja jest coraz skuteczniejsza. – Piractwo na przestrzeni lat bardzo się zmieniło, ale Policja nie pozostaje w swych działaniach z tyłu – zaznaczyła.

Wierzbowska podkreśliła, że miniony rok pokazał jak ważna jest współpraca. Zarówno ta operacyjna, między różnymi jednostkami Policji, jak i współpraca szkoleniowa, realizowana razem z podmiotami, które są poszkodowane w procederze kradzieży treści audiowizualnych.

Prowadzący uroczystość Marek Staszewski pełnomocnik Związku Producentów Audio Video, gratulując nagrodzonym, podkreślił, że artyści, wydawcy, stacje telewizyjne są bardzo wdzięczni za pracę funkcjonariuszy.

Nagroda dla policjantów z KWP w Olsztynie została przyznana za zamknięcie dużego serwisu hostingowego rozpowszechniającego filmy i seriale. Natomiast funkcjonariusze z KPP w Ostrowie Wielkopolskim otrzymali Złotą Blachę za udaremnienie nielegalnego procederu udostępniania uprawnień kart abonenckich płatnych platform satelitarnych, z którego korzystało blisko 150 osób.

– Ważną częścią działalności Koalicji Antypirackiej są działania edukacyjne dla organów ścigania, poświęcone tematyce ochrony własności intelektualnej i walki z naruszeniami praw autorskich. Nagroda dla nadinsp. dr hab. Iwony Klonowskiej, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie jest wyrazem uznania za owocną współpracę w podejmowanych wspólnie inicjatywach szkoleniowych dla funkcjonariuszy Policji oraz wsparcie udzielone ze strony szkoły i jej wykładowców – uzasadniała Złotą Blachę dla nadinspektor Klonowskiej prezes Wierzbowska.

Piotr Kupicha, dziękując w imieniu artystów i twórców zwrócił uwagę, jak ważna jest skuteczna ochrona własności intelektualnej, zwłaszcza dziś, w dobie, gdy kultura przenosi się do świata cyfrowego. – To nagroda za ciężką pracę, która jest w środowisku artystów bardzo ceniona – powiedział Kupicha.

Złote Blachy – to honorowe nagrody Koalicji Antypirackiej, przyznawane od 1998 roku jednostkom Policji w uznaniu ich zasług w zwalczaniu kradzieży dóbr własności intelektualnej i ochronie praw autorskich. Koalicję Antypiracką tworzą trzy organizacje: Związek Producentów Audio Video (ZPAV), Stowarzyszenie Sygnał i BSA – The Software Alliance.

Koalicja Antypiracka powstała w październiku 1998 roku. Jej powołanie było odpowiedzią na panującą w drugiej połowie lat 90. bezkarność piratów własności intelektualnej w Polsce. Celem Koalicji jest promowanie poszanowania praw autorskich i własności intelektualnej. Aktualnie w skład Koalicji wchodzą: Związek Producentów Audio Video (ZPAV) – reprezentujący producentów fonograficznych, Stowarzyszenie Sygnał – zajmujące się ochroną praw nadawców telewizyjnych oraz BSA – The Software Alliance – organizacja zrzeszająca producentów oprogramowania komputerowego.

ZWIĄZEK PRODUCENTÓW AUDIO VIDEO (ZPAV)

Jest stowarzyszeniem producentów fonogramów i wideogramów muzycznych, zrzeszającym ok. 90% rynku muzycznego w Polsce. Posiada zezwolenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego na zbiorowe zarządzanie prawami producentów fonograficznych. Od momentu powstania w 1991 r. ZPAV prowadzi działania na rzecz dynamicznego rozwoju rynku muzycznego w Polsce. Jest grupą krajową Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego (IFPI), która zrzesza i reprezentuje światowy przemysł muzyczny (ponad 1 400 firm w 66 krajach). ZPAV działa na forum legislacyjnym, współpracuje z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w dziedzinie ograniczenia naruszeń praw autorskich i pokrewnych, prowadzi szerokie działania edukacyjne oraz promocyjne, wspierające rozwój rynku muzycznego, m.in. opracowuje Oficjalną Listę Sprzedaży (OLiS) oraz przyznaje wyróżnienia Złotych, Platynowych i Diamentowych Płyt.

Od 1995 r. ZPAV jest organizatorem Fryderyków – nagród muzycznych, przyznawanych przez środowisko muzyczne: muzyków, autorów, kompozytorów, producentów muzycznych, dziennikarzy i branżę fonograficzną, zrzeszonych w Akademii Fonograficznej.

STOWARZYSZENIE SYGNAŁ

Stowarzyszenie działa na rzecz poszanowania własności intelektualnej, praw nadawców, dystrybutorów, licencjodawców oraz odbiorców programów telewizyjnych i innych treści multimedialnych. Jego początki sięgają 2001 roku. Obecnie w skład Stowarzyszenia wchodzi 18 firm działających w branży mediów i telekomunikacji. Sygnał organizuje szkolenia i warsztaty – w tym dla organów ścigania – prowadzi działania edukacyjne, przygotowuje raporty, badania i stanowiska na tematy związane z ochroną własności intelektualnej.

BSA – THE SOFTWARE ALLIANCE

BSA jest czołową światową organizacją reprezentującą branżę oprogramowania komputerowego przed rządami i na rynku międzynarodowym. Członkowie BSA to jedne z najbardziej innowacyjnych firm na świecie, przyczyniają się do rozwoju oprogramowania, które pobudza rozwój gospodarczy i poprawia jakość współczesnego życia. Z siedzibą w Waszyngtonie i działając w ponad 60 krajach na całym świecie, BSA jest pionierem programów zgodności licencyjnej, które promują wykorzystanie legalnego oprogramowania, oraz prowadzi międzynarodową politykę, która pobudza rozwój innowacji technologicznej oraz gospodarki cyfrowej.

Źródło: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie