500 plus to świadczenie rodzinne, które przysługuje wszystkim dzieciom. Dotychczas rodzice występowali o nie raz, a 500 plus było automatycznie przedłużane co roku. W 2021 roku czas jednak na zmiany w 500 plus. Najważniejszą zmianą w 500 plus jest konieczność składania wniosków przez rodziców. Jeśli tego nie zrobimy, możemy stracić pieniądze.


500 plus. Czas na zmiany w 2021 roku

Dotychczas największą zmianą w 500 plus było zniesienie kryterium dochodowego i wprowadzenie świadczenia na każde dziecko w rodzinie. Od 2016 roku 500 plus przysługiwało dopiero od drugiego dziecka w rodzinie. To zmieniło się w 2019 roku. Od tego czasu pieniądze przysługują wszystkim dzieciom, nawet jedynakom. 500 plus w 2021 roku także przejdzie zmiany. Nowe zasady w świadczeniu dotyczą składania wniosków i okresu rozliczeniowego.

500 plus. Zmiana okresu świadczeniowego i wniosków

Najważniejszą zmianą w programie 500 plus w 2021 roku będzie zmiana okresu świadczeniowego. Z jednej strony niewiele to zmienia. Okres ten będzie naliczany od 1 czerwca do 1 maja następnego roku. Jednak wiąże się to z koniecznością złożenia nowego wniosku o wypłatę świadczenia. Jeżeli tego nie zrobimy, możemy stracić pieniądze z 500 plus.

500 plus. Wnioski

Od kiedy można składać wnioski? Wnioski o wypłatę 500 plus będzie można składać od:

  • 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną
  • 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną

Wniosek o wypłatę świadczenia drogą elektroniczną będzie można złożyć za pomocą bankowości elektronicznej oraz platformy ePUAP i emp@tia. A jak złożyć wniosek drogą tradycyjną? Można zanieść dokumenty między innymi na Pocztę Polską.

500 plus. Wypłata świadczenia

Warto też wiedzieć, że termin wypłaty świadczenia zależy od daty złożenia wniosku. Im szybciej złożymy wniosek, tym szybciej otrzymamy pieniądze z programu. Terminy wypłaty 500 plus w 2021 roku wyglądają następująco:

  • złożenie wniosku do 30 kwietnia 2021 r. oznacza wypłatę pieniędzy do 30 czerwca 2021 r.
  • złożenie wniosku od 1 do 31 maja 2021 r. oznacza wypłatę pieniędzy do 31 lipca 2021 r.
  • złożenie wniosku od 1 do 30 czerwca 2021 r. oznacza wypłatę pieniędzy do 31 sierpnia 2021 r.
  • złożenie wniosku od 1 do 31 lipca 2021 r. oznacza wypłatę pieniędzy do 30 września 2021 r.