Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak poinformował dzisiaj o zmianach w funkcjonowaniu ośrodka zdrowia, urzędu gminy oraz WPK.


Od dzisiaj ośrodek zdrowia będzie:

  • przyjmował pacjentów odbywają się po uzgodnieniu telefonicznym,
  • istnieje możliwość uzyskania przez telefon porady lekarskiej, wystawienia recepty bądź zwolnienia lekarskiego.

Numery telefonów:
62 762 13 61
62 762 02 39
603 514 508 – tel. kom. poradni dla dorosłych
606 102 949 – tel. kom poradni dziecięcej

Postanowienia w WPK:

  • Od 17.03.2020 r. do odwołania KASA będzie nieczynna. Zapłaty zobowiązań wobec Spółki należy dokonywać w formie bezgotówkowej na nasze rachunki bankowe.
  • Zawieszone zostaje również odczytywanie wskazań wodomierzy w naszych domach przez pracowników Spółki. Prosimy o przekazywanie tych danych pod numer telefonu: 62 762 23 50 wewn. 21, 22, pod numer telefonu inkasenta wskazywany na zawiadomieniu o próbie odczytu lub na adres e-mail: [email protected]
    Informacja winna zawierać następujące dane: numer klienta (podawany na każdej fakturze, oznaczony Kxxxx np. K01000), data odczytu wodomierza, wskazanie wodomierza.
    Więcej szczegółów na: http://noweskalmierzyce.pl/…/informacje-dot-wielobranzowego

Urząd Gminy:

  • Od 16.03. br. do odwołania Urząd Gminy i Miasta będzie nieczynny dla interesantów – dotyczy to wszystkich referatów, w tym i kasy Urzędu. Nie oznacza to jednak przerwy w pracy i funkcjonowaniu jednostki. Kontakt z urzędnikami możliwy jest elektronicznie lub telefonicznie.
  • Klientów chcących załatwić sprawy w Referacie Rejestracji Pojazdów odsyłamy na stronę http://noweskalmierzyce.pl/…/urzad-gminy-i-miasta-nieczynny…