Od dziś obowiązują nowe zasady udzielania konsultacji lekarskich przez telefon.
“Teleporada nie będzie już standardem dla pacjentów odbywających pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ, dla dzieci do 6. roku życia, pacjentów z chorobami przewlekłymi w przypadku pogorszenia lub zmiany objawów, podejrzenia choroby nowotworowej i tych, którzy po prostu chcą być zbadani osobiście” – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

W przypadku dzieci do 6 roku życia wyjątkiem jest sytuacja gdy „porada kontrolna w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, której udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego”

W przypadku gdy pacjent zgłasza się po zaświadczenia lekarskie lub potrzebuje recepty do kontynuacji leczenia to medyk zdecyduje o formie wizyty.

Nowe rozporządzenie stanowi także, że porada musi odbyć się stacjonarnie, jeśli pacjent lub jego opiekun nie zgodzi się na odbycie jej w formie zdalnej. Zdalna porada odbywa się nadal, gdy u pacjenta zachodzi podejrzenie, że jest zakażony koronawirusem.

Jak zaznaczył minister zdrowia teleporada ma być prawem pacjenta, z którego może nie skorzystać.

Zawsze jeśli pacjent ma trudności z uzyskaniem pomocy medycznej – np. osobistej wizyty lekarskiej – powinien to zgłosić Narodowemu Funduszowi Zdrowia lub Rzecznikowi Praw Pacjenta. Można to zrobić np. dzwoniąc na Telefoniczną Informację Pacjenta pod nr. tel. 800 190 590 lub kontaktując się z Działem Skarg i Wniosków Wielkopolskiego OW NFZ. Wszystkie tego rodzaju zgłoszenia są na bieżąco, szczegółowo sprawdzane oraz wyjaśniane. W uzasadnionych przypadkach na ich podstawie jest możliwe także przeprowadzenie kontroli w danej placówce i nałożenie kar za ewentualne nieprawidłowości.