Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce informuje:

Przypominamy, że każdy rolnik (producent rolny) będący w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rolnych, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i złożyć wniosek w drugim półroczu:

  • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

STAWKA ZWROTU NA 2019 ROK WYNOSI 1,00 ZŁ ZA 1 LITR OLEJU NAPĘDOWEGO

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

    • 100,00  x ilość ha użytków rolnych x  stawka zwrotu na 1 litr oleju napędowego oraz
    • 30,00 x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła x stawka zwrotu na 1 litr oleju napędowego

 

Tak jak w pierwszym terminie należy złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot części akcyzy od zakupionego oleju napędowego wykorzystywanego do chowu i hodowli bydła muszą dołączyć oryginał dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.